Gdańsk: Wmurowano kamień węgielny pod nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Podziel się:

Fot. Urząd Miasta w Gdańsku

W mikołajkowe przedpołudnie wmurowany został kamień węgielny pod budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Cienistej 10A. W domu dla dzieci zamieszka docelowo 14 młodych gdańszczanek i gdańszczan. To tutaj będą mogli rozpocząć nowy rozdział w swoim, niekiedy pełnym trosk, życiu. Dom budowany jest przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną.

Do nowo budowanego obiektu przeniesie  się placówka Dom pod żaglami. Zamieszka w niej 14 wychowanków. Budowa realizowana  jest  w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego łączy pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży pozbawionej stale lub okresowo opieki rodzicielskiej. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 5.543.000 zł brutto. Akt erekcyjny podpisał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska oraz Aleksandra Krzywosz, prezes Gdańskiej Infrastruktury Społecznej.

Przed podpisaniem dokumentu prezydent Kowalczuk mówił – w Gdańsku nie ma już domów dziecka. W naszym mieście są domy dla dzieci. To w nich dzieci zdobywają codzienne umiejętności, by po osiągnięciu pełnoletności móc wieść samodzielne życie.

Realizacja I etapu

Trzypiętrowy budynek z poddaszem, w którym będą się mieściły jedno- i dwuosobowe sypialnie. Na parterze zlokalizowano pokój jednoosobowy  przystosowany do dyspozycji osoby niepełnosprawnej. Bryła budynku, jego skala i kolorystyka wpisują się w krajobraz i zabudowę zlokalizowaną w najbliższej okolicy. Zakres inwestycji obejmuje także wykonanie miejsc postojowych, chodników, miejsca gromadzenia odpadów, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz ogrodów deszczowych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza – Dom pod Żaglami

Placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Pod Żaglami została utworzona w 2016 r. Pierwotnie placówka mieściła się przy ul. Fahrenheita 4 w Gdańsku. Z początkiem maja 2019 r. tymczasowo przeniesiona została na ul. Platynową 5 w Gdańsku. Docelowo jej miejsce będzie przy ul. Cienistej.

W Domu pod Żaglami przebywa obecnie 10 wychowanków w wieku od 5 do 18 r.ż. Opiekę sprawuje stała kadra 7 wychowawców. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie w odpowiednich warunkach mieszkaniowych, w atmosferze zbliżonej do atmosfery domu rodzinnego, jak również warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego.

Dzieciom zapewnione jest wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne, a w przypadku niektórych wychowanków psychoterapia indywidualna. Placówka na co dzień organizuje różnorodne zajęcia mające na celu:

a) wyrównywania deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych,

b) kształtowania nawyków i zachowań prozdrowotnych,

c) rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego wychowanków,

W okresie ferii czy wakacji szkolnych każde z dzieci ma możliwość skorzystania z tematycznych wyjazdów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań lub wyjazdów z dodatkowym wspieracie terapeutycznym.

(pras.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *