Małopolska myśli o najmłodszych – projekt Małopolska Niania 2.0

Podziel się:

fot.Pixabay 

Już dziś rozpoczynamy drugi nabór do projektu Małopolska Niania 2.0. O wsparcie mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan.

Za nami pierwsza edycja projektu „Małopolska Niania 2.0”, dzięki któremu przez 12 miesięcy 225 małopolskich rodzin może swobodnie uczestniczyć w życiu zawodowym i rodzinnym, pozostawiając swoje dziecko pod opieką osoby godnej zaufania. Projekt doskonale wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu rodzicielskiego a rozpoczęciem opieki żłobkowej / edukacji przedszkolnej.

Zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu Małopolska Niania 2.0, który pozwala rodzicom na swobodny powrót do pracy po urlopie rodzicielskim. Zatrudnienie niani, osoby godnej zaufania jest najbardziej preferowaną formą opieki nad małymi dziećmi. Jednak ze względu na koszty nie każdy na takie rozwiązanie może sobie pozwolić. Dzięki „Małopolskiej Niani” wielu rodziców nie będzie już miało takich dylematów

– podkreśla Marta Malec-Lech, z zarządu województwa.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W rekrutacji mogą wziąć udział rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z niepełnosprawnościami, mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3 lub samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Rodzic pozostający bez zatrudnienia zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 miesięcy od dnia wystawienia promesy udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach projektu wyniesie w 2019 r. 1 600 zł/m-c(wsparcie podstawowe) lub 2 250 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać:

  • pocztą elektroniczną (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres: niania@rops.krakow.pl),
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
  • osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 30 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie, formularz wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

(UMWP.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *