Uważajmy podaczas odpalania fajerwerków w Noc Sylwestrową !

Podziel się:

fot. pixabay

Okres noworoczny tradycyjnie jest związany z używaniem różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Jak pokazuje praktyka tzw. wypadki z fajerwerkami najczęściej zdarzają się na skutek błędów ludzkich. Z reguły jest to:

– niewłaściwe obchodzenie się z gotowymi fajerwerkami,

– używanie środków nie przeznaczonych do zabawy (np. niewiadomego pochodzenia lub typu wojskowego),

– niedopuszczalne manipulowanie przy środkach pirotechnicznych (przerabianie, łączenie lub samodzielne wytwarzanie fajerwerków)

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

  • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
  • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
  • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
  • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
  • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
  • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
  • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;
  • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

(pras.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.