Zostań fumkcjonariuszem KAS – czeka kilkadziesiąt etatów !

Podziel się:

fot.KAS 

Rozpoczął się nabór do Służby Celno- Skarbowej na Podkarpaciu.Na kandydatów czeka 50 wolnych etatów mundurowych w strukturach Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu -poinformowała  Edyta Chabowska Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jak informuje rzecznik prasowy podkarpackiej KAS na kandydatów do służby czeka 50 wolnych stanowisk służbowych w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu. Przewidywane miejsca pełnienia służby to:  Medyka, Korczowa, Budomierz, Przemyśl, Rzeszów a także Krosno.

Kto może zostać funkcjonariuszem KAS?

Funkcjonariuszem Służby Celno- Skarbowej może zostać osoba, która  jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Z uwagi na specyfikę pracy dodatkowym atutem kandydata będzie wykształcenie średnie techniczne  (np. mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne) lub wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne.  Na liście wymagań dodatkowych znajduje się także doświadczenie zawodowe zdobyte np.: w kancelariach prawnych czy  instytucjach państwowych i samorządowych, ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej (np.: trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy) a także prawo jazdy kat. C.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, sprawności fizycznej, test kompetencyjny czy rozmowa kwalifikacyjna. Test wiedzy planowany jest już 28 sierpnia 2021r.

Jak aplikować?

Szczegółowe dane na temat naboru ( w tym wymagane dokumenty) znajdują się  w Informacji nr 1/2021 o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Podania można składać do 9 sierpnia 2021 r.

(kas)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.