10. posiedzenie Sejmu. W planach m.in. rozpatrywanie projektów „Stop 447” i „Zatrzymaj aborcję”

Podziel się:

Zdjęcie ilustracyjne. Sejm R.P., fot. Łukasz Nowak/iln24.pl

15 kwietnia – Dzisiaj rozpoczęło się kolejne, już dziesiąte posiedzenie Sejmu IX kadencji. Ma ono potrwać dwa dni. W pierwszym dniu w izbie ma odbyć się pierwsze czytanie 7 projektów ustaw – 2 rządowych oraz 5 obywatelskich. Wśród tych drugich znajdują się te, które budzą emocje – o ochronie mienia bezdziedzicznego przed roszczeniami oraz o ograniczeniu możliwości aborcji.

Rozpoczęte tuż po godzinie 10 posiedzenie, podobnie jak poprzednie, odbywa się głównie zdalnie. Na sali plenarnej jest niewiele osób, większość posłanek i posłów bierze udział w obradach za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.

W harmonogramie posiedzenia zaplanowane jest pierwsze czytanie siedmiu projektów ustaw. Najpierw dwóch rządowych, pierwszym z nich jest projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jak Sejm informuje na swojej stronie, „projekt dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi”. Drugi projekt dotyczy zmiany ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Ma to dotyczyć ujednolicenia definicji usługi pocztowej.

Ochrona przed roszczeniami w parlamencie

Dzisiaj w Sejmie ma odbyć się również czytanie pięciu obywatelskich projektów ustaw. Jeden z nich dotyczy ochrony mienia bezdziedzicznego przed roszczeniami żydowskimi. Projekt ustawy w tej sprawie, znanej jako „Stop 447”, został złożony przez środowiska powiązane ze Stowarzyszeniem „Marsz Niepodległości”. Zakłada on, że władze państwowe nie będą podejmować żadnych działań wobec wysuwanych roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego, które nie ma spadkobierców i wobec tego należy do Skarbu Państwa.

Projekt został stworzony w związku z „Ustawą z 2017 roku o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat” (zwaną potocznie “Ustawą JUST”). Ten akt został stworzony na początku 2017 roku. Pod koniec owego roku, został przyjęty przez Senat Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, kilka miesięcy później przez Izbę Reprezentantów. W maju 2018 roku został podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa zakładała przyjrzenie się m.in. sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego przez władze amerykańskie.

Wśród polskich środowisk nacjonalistycznych zaistniały obawy, że amerykańska ustawa może pociągnąć za sobą wysuwanie roszczeń przez środowiska żydowskie. Roszczenia miałyby dotyczyć mienia należącego przed II wojną światową do ludności żydowskiej, która padła ofiarą zbrodni podczas wojny i która nie pozostawiła spadkobierców swojego majątku. W maju 2019 roku, w pierwszą rocznicę wejścia Ustawy JUST w życie, w Warszawie doszło do demonstracji przeciwko niej.

Projekt ustawy „Stop 447” został stworzony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP447”, utworzony przez środowiska Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Według Komitetu, pod projektem ustawy podpisało się 200 000 osób. Przypomnijmy, że do złożenia obywatelskiego projektu ustawy konieczne jest poparcie co najmniej 100 000 osób.

Sejm zatrzyma aborcję?

Dzisiaj w izbie niższej parlamentu ma być rozpatrywany również inny projekt, który budzi jeszcze większe emocje społeczne. Chodzi o obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” stworzony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Zakłada on zlikwidowanie możliwości dokonania aborcji w sytuacji, gdy występuje podejrzenie niepełnosprawności u nienarodzonego dziecka. Obecnie ta przesłanka jest główną przyczyną przerwania ciąży w Polsce, ponad 90% aborcji jest dokonywanych ze względu na upośledzenie płodu.

Projekt ustawy został stworzony i złożony w Sejmie w drugiej połowie 2017 roku – podczas poprzedniej kadencji. Według Komitetu, zebrano 830 tysięcy podpisów. Miała to być jedną z największych liczb podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy w Polsce. W styczniu 2018 roku projekt został przyjęty w pierwszym czytaniu i skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Kilka miesięcy później Komisja powołała nadzwyczajną podkomisję do zajęcia się tym projektem. Do chwili zakończenia kadencji projekt nie został przez nią rozpatrzony. Podejmowanie przez Sejm tematu zakazania aborcji eugenicznej kilkukrotnie doprowadziło w 2018 roku do protestów społecznych.

Według procedur, obywatelskie projekty ustaw, których proces legislacyjny nie zakończył się w danej kadencji, są rozpatrywane od nowa podczas kolejnej.

Sejm zajmie się również innymi obywatelskimi projektami

Oprócz tego, Sejm ma się dziś zająć trzema innymi obywatelskimi projektami ustaw. Są to projekty ustaw o:

  • zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (dotyczy głównie zmiany w finansowaniu wynagrodzeń w oświacie),
  • zmianie ustawy Prawo łowieckie (zezwalającej na polowanie w obecności osób nieletnich przy wyrażeniu zgody przez ich opiekunów)
  • zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (projekt ustawy znanej pod nazwą „Stop pedofilii”, zakładający karanie za propagowanie czynów pedofilskich, a także podejmowanie stosunków płciowych przez osobę nieletnią).

Te projekty, podobnie jak projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, wpłynęły do Sejmu w poprzedniej kadencji, jednak ich proces legislacyjny nie został zakończony.

Natomiast na jutro zaplanowano m.in. pytania w sprawach bieżących, głosowania w sprawie dodania do posiedzenia dodatkowych punktów (w tym informacji Ministra Klimatu na temat zagrożenia dla Polaków i Polek związanych ze zmianami klimatycznymi, informacji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego na temat etapu śledztwa w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza, czy informacji Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów na temat działań podejmowanych w sprawie restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku) oraz sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawach ustaw podjętych w związku z pandemią koronawirusa.

(Sejm R.P.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *