Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Rusza kolejny turnus szkoleniowy. Kto może się zgłosić?

Podziel się:

Zdjecie ilustracyjne fot.Pixabay/MaciejBednarek

Na terenie 5 batalionu dowodzenia Kraków/Rząska, gdzie rozpoczyna się właśnie piąty turnus szkoleniowy w ramach DZSW. Wojsko czas służby zapewnia wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i możliwość zdobycia nowych umiejętności i podniesienia kwalifikacji.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa dla kogo?

DZSW to propozycja zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Muszą oni jednak spełnić pewne warunki. Wiek niższy niż 55 lat czy brak karalności za przestępstwa umyślne to podstawowe z nich. Liczy się także zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej. Są one weryfikowane na etapie rekrutacji. Niezbędne jest także wykształcenie minimum podstawowe, pełnoletniość oraz polskie obywatelstwo.

Co ważne, szkolenie skierowane jest dla ochotników, którzy dotychczas nie pełnili żadnej formy służby wojskowej i nie składali przysięgi wojskowej. Mogą w nim także uczestniczyć żołnierze rezerwy.

Całość szkolenia obejmuje dwa etapy. Pierwszy – podstawowy – trwa 28 dni. Zwieńczeniem tego etapu jest złożenie przysięgi wojskowej. Drugi etap to maksymalnie 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, które realizowane jest na wyznaczonych stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych. Żołnierz rezerwy, który podejmie dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, odbywa tylko szkolenie specjalistyczne.

 

Szkolenie i co dalej?

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, ma pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby. Co istotne, może być również do niej powołany przed upływem szkolenia specjalistycznego. O tym, czy tak się stanie, decyduje dowódca jednostki, w której szkoli się ochotnik, biorąc pod uwagę jego zasługi, zaangażowanie i kwalifikacje.

 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest najkrótszą drogą do zawodowej służby wojskowej. Już w czasie jej pełnienia można zostać powołany do zawodowej służby wojskowej – dodaje płk Marcin Żal, szef Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Ci z żołnierzy, którzy ukończą wyłącznie szkolenie podstawowe i złożą przysięgę, mogą wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub złożyć wniosek do służby w aktywnej rezerwie. Jeśli natomiast kandydaci złożą na tym etapie rezygnację – zostaną przeniesieni do rezerwy pasywnej.

 

Wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie

Podczas pełnienia DZSW każdy z żołnierzy otrzymuje wynagrodzenie. Miesięczne uposażenie przysługuje od pierwszego dnia służby i wynosi 4560 zł. Żołnierze otrzymują także w tym czasie bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Mają również zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną i ubezpieczenie. Warto wspomnieć, że podczas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej istnieje możliwość nabycia szeregu uprawnień i kwalifikacji. Wśród nich są, chociażby prawo jazdy kat. C, C+E, D, uprawnienia w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka czy skoczka spadochronowego. Koszty związane z nabyciem tych uprawnień ponosi Wojsko.

 

Cztery kroki do służby

Wniosek o powołanie do DZSW można złożyć elektronicznie lub bezpośrednio. Co ważne, można go złożyć w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całym kraju. Jedną z najwygodniejszych form zgłoszenia jest właśnie forma kontaktu drogą elektroniczną. Wystarczy założyć konto na stronie https://www.zostanzolnierzem.pl/ i podać niezbędne dane. To pierwszy krok.

Następnie rekruter kontaktuje się z kandydatem i ustala termin i miejsce stawienia się do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Trzeci krok to niezbędne procedury naboru. Obejmują one rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie. Całość odbywa się maksymalnie w dwa dni.

Kandydat, który pomyślnie ukończy ten etap, otrzymuje kartę powołania na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

 

Jeszcze jeden turnus

W tym roku przewidziany jest jeszcze jeden turnus szkoleniowy.

– Posiadamy jeszcze 125 wolnych miejsc na ostatni w tym roku – VI turnus – który rozpocznie się 14 listopada 2022 r., a szkolenie będzie się odbywało tu w 5 batalionie dowodzenia w Krakowie, jako jedynej jednostce wojskowej wyznaczonej w tym turnusie w naszym województwie – dodaje szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień CWCR Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie ppłk Marek Marcinek.

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronach internetowych i profilach Wojskowych Centrów Rekrutacji w mediach społecznościowych.

(źródło: MUWK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.