Koniec darmowych przejazdów koleją dla osób z Ukrainy. Zostaną tylko wybrane trasy

Podziel się:

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay

Jak podaje spółka PKP Intercity, od 1 czerwca jedynie część przejazdów koleją będzie darmowa dla osób z Ukrainy. Nie zapłacą jedynie za przejazd połączeniem do lub z 8 miejscowości w województwach lubelskim oraz podkarpackim. Nadal muszą posiadać również odpowiednie dokumenty uprawniające do bezpłatnego przejazdu.

Nowe zasady będą obowiązywać przez czerwiec. Jak one będą wyglądać? Przedstawiamy komunikat spółki

Zasady odprawy obywateli Ukrainy w komunikacji krajowej

1. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 roku lub później i zaliczają się do poniższych grup:

 • dzieci i młodzież do lat 18,
 • kobiety (bez względu na wiek),
 • mężczyźni powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Gdy dalej w tekście piszemy o obywatelach Ukrainy mamy na myśli osoby wymienione w punkcie 1.

2. Z bezpłatnych przejazdów można korzystać w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia w relacjach od i do:

 • Chełma,
 • Dorohuska,
 • Hrubieszowa,
 • Jarosławia,
 • Lublina,
 • Przemyśla,
 • Rzeszowa,
 • Zagórza.

3. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:

 • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24.02.2022 roku, lub
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz:

– Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub

– bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub

– Poświadczenie dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.

4. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także ukraińskie dzieci i młodzież do lat 18, które nie mają żadnych dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów. Wskazane dzieci i młodzież korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób z którymi jadą.

5. Mężczyźni w wielu 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 3 muszą okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty). Z obowiązku tego zwolnione są osoby o widocznej niepełnosprawności.

6. W Powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL musi być wpisane ukraińskie obywatelstwo oraz „UKR” w oznaczeniu statusu cudzoziemca.

7. Bilet z Ukrainy do Polski musi być wydany na przejazd 24.02.2022 roku lub później. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia on osobę, której imię i nazwisko jest wpisane na bilecie oraz osoby, które z nią podróżują na podstawie tego biletu. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.

8. Poświadczenia dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego wydają punkty recepcyjne. Poświadczenie musi być wypełnione czytelnie i w sposób trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz musi być potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci, podpisem i datą. Z poświadczenia musi wynikać, że granicę przekroczono 24.02.2022 roku lub później. Poświadczenia podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione, z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych są nieważne.

9. Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany – można przewieźć więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy.

10. Nieodpłatne bilety dodatkowe w relacjach od Chełma, Dorohuska, Hrubieszowa, Jarosławia, Lublina, Przemyśla, Rzeszowa i Zagórza można pobrać tylko w kasach biletowych w tych miejscowościach lub u konduktora w pociągu, jeśli podróż rozpoczyna się z tych miejscowości. Jeśli w wymienionych miejscowościach lub w pociągu nie będzie możliwości wydania nieodpłatnego biletu dodatkowego na przejazd kolejnymi pociągami, to bilet dodatkowy można pobrać na stacji, na której zakończona została podróż poprzednim pociągiem lub u konduktora w kolejnym pociągu. W takim przypadku należy na nieodpłatnym bilecie należy uzyskać poświadczenie z adnotacją „Dalej z PKP IC”.

11. Nieodpłatne bilety dodatkowe w relacjach do Chełma, Dorohuska, Hrubieszowa, Jarosławia, Lublina, Przemyśla, Rzeszowa i Zagórza można nabyć w kasie biletowej na dowolnej stacji w Polsce lub u konduktora w pociągu.

12. Podczas kontroli biletów należy okazać nieodpłatne bilety dodatkowe, które uprawniają do przejazdu w całej relacji.

Przykład Podczas przejazdu z Przemyśla do Gdyni z przesiadką w Warszawie podczas kontroli biletów trzeba okazać nieodpłatny bilet dodatkowy na przejazd pociągiem z Przemyśla do Warszawy i z Warszawy do Gdyni.

13. Nieodpłatne bilety dodatkowe można pobrać na przejazd bezpośrednim pociągiem lub na przejazd z przesiadkami.

14. W przypadku przejazdu z przesiadkami podróż musi mieć charakter ciągły – wyjazd kolejnym pociągiem musi być z tej samej stacji, na której zakończyła się podróż poprzednim pociągiem. Jeśli w danej miejscowości jest więcej stacji, to traktujemy je jak jedną stację, np. możliwy jest przejazd z Lublina do Warszawy Zachodniej i odjazd z Warszawy Gdańskiej lub Warszawy Wschodniej do Gdyni.

15. Podróż na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

16. Przejazd pociągami:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc – jest możliwy tylko, gdy w pociągach tych będą wolne miejsca do siedzenia,
 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – jest możliwy z rezerwacją lub bez niej.

17. Brak ważnego biletu należy zgłosić na ogólnych zasadach, tj. w przypadku pociągów:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc – przed wejściem do pociągu,
 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – przed wejściem albo niezwłocznie po wejściu do pociągu.

18. W przypadku odprawy w pociągu nie pobieramy dodatkowych opłat.

19. W przypadku przejścia do 1 klasy pociągów TLK lub IC oraz do pociągów EIC lub EIP należy kupić bilet.

20. Jeśli obywatel Ukrainy uprawniony do bezpłatnego przejazdu kupił odpłatny bilet na przejazdy pociągami TLK i IC w klasie 2, o których mowa w tej regulacji, to może go zwrócić bez potrąceń lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy. Bez potrąceń zwracamy również bilety na przewóz.

Zasady odprawy obywateli Ukrainy w komunikacji międzynarodowej

21. Z bezpłatnych przejazdów można skorzystać przy przejazdach do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii lub na Węgry (tylko klasa 2 wagony z miejscami do siedzenia).

22. W przypadku przejazdów za granicę obowiązują te same zasady co w przypadku przejazdów po Polsce z poniższymi wyjątkami:

 • Na przejazd za granicę należy pobrać nieodpłatny bilet dodatkowy:

– do stacji za granicą, na których zatrzymują się nasze pociągi, lub

– do ostatniej stacji w Polsce.

 • Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji międzynarodowej można nabyć wyłącznie w kasach biletowych, które prowadzą sprzedaż biletów międzynarodowych.
 • W przypadku przejazdu pociągami międzynarodowymi:

– 40476 Nightjet relacji Budapeszt – Wrocław – Berlin,

– 40457 Nightjet relacji Berlin – Wrocław – Budapeszt

nieodpłatny bilet dodatkowy można pobrać tylko do ostatniej stacji w Polsce.

23. Przejazd za granicą odbywa się na podstawie paszportu lub dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie, zgodnie z zasadami kolei zagranicznej.

24. W pociągu nr 67/68 relacji Kijów-Warszawa-Kijów honorowane są bilety internetowe zakupione na stronie Kolei Ukraińskich i okazywane na ekranie urządzenia elektronicznego (np. telefonie).

(www.intercity.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.