Kraków przeciwko wypowiedzeniu konwencji stambulskiej [ZDJĘCIA]

Podziel się:

Fot. Marek Wawrzyszko, iln24.pl

24 lipca – Kraków: Około 400 osób zgromadziło się wczesnym wieczorem na Rynku Głównym, aby zaprotestować przeciwko rządowym planom wypowiedzenia konwencji stambulskiej zobowiązującej państwa-sygnatariuszy do zwalczania przemocy domowej oraz przemocy wobec kobiet. Podczas demonstracji organizatorki przytoczyły statystyki, według których co trzecia kobieta w Polsce doświadcza przemocy.

Wśród osób protestujących były widoczne zarówno flagi przeróżnych organizacji społecznych i partii politycznych (między innymi Komitetu Obrony Demokracji, Platformy Obywatelskiej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Queerowego Maja, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej), jak i tabliczki z hasłami antyprzemocowymi oraz antyrządowymi, a także flagi L.G.B.T. oraz ruchów anarchistycznych. Przemówienia wygłosiło kilkanaście osób reprezentujących organizacje społeczne oraz partie polityczne.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w obronie której odbyła się demonstracja, została stworzona przez Radę Europy i wyłożona do podpisu w 2011 roku w Stambule (stąd jest zwana potocznie konwencją stambulską). Polska ratyfikowała ją w 2015 roku. Konwencja zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do podejmowania działań przeciwko przemocy domowej oraz przemocy wobec kobiet, takich jak sankcje karne wobec osób dopuszczających się przemocy oraz prowadzeniu edukacji na ten temat.

W ostatnich dniach Instytut na rzecz Kultury Prawnej “Ordo Iuris” rozpoczął działania na rzecz wypowiedzenia przez rząd tej konwencji, a głosy krytyczne wobec dokumentu pojawiły się wśród polityków rządowej koalicji Zjednoczona Prawica. Przeciwnicy konwencji argumentują m.in., że ma ona bardziej zabarwienie ideologiczne niż antyprzemocowe oraz występuje przeciwko religii i tradycji.

Jak było na proteście? Zobacz zdjęcia.

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Fot. Marek Wawrzyszko; iln24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.