Rusza budowa Oddziału Celnego w Przemyślu

Podziel się:

fot.KAS 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych to kolejny etap ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego podkarpackiej KAS, jakim jest budowa Oddziału Celnego w Przemyślu. Głównym założeniem oczekiwanej inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków kompleksowej obsługi przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (KAS)  obsługujących przedsiębiorców- poinformowała Agnieszka Siwy z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Inwestycja ma umożliwić dokonywanie odpraw celnych, zapewnić całodobową obsługę elektronicznych zgłoszeń celnych oraz karnetów TIR i ATA a także obsługę firm zlokalizowanych w strefach ekonomicznych i okolicznych operatorów logistycznych.

Pomysł na realizację przedsięwzięcia narodził się w 2006 r. w Przemyślu, w ramach koncepcji zakładającej rozwój przygranicznej części woj. podkarpackiego w oparciu o:

  • transgraniczne centrum obsługi przedsiębiorców  (budowany oddział celny w Przemyślu),
  • centrum kształcenia służb celnych ( powstała w 2017 r. filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu) oraz
  • bazującej na doskonaleniu komplementarnego podejścia do  obsługi międzynarodowego obrotu towarowego tj. wzajemne uzupełnianie merytorycznej wiedzy i doświadczenia zarówno  funkcjonariuszy dokonujących odpraw celnych jak funkcjonariuszy nadzorujących efektywność technologii odpraw i procedur kontrolnych.

Zgodnie z opracowaną koncepcją, połączenie tych elementów pozwoli na stworzenie z jednej strony  optymalnych warunków kompleksowej obsługi przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, z drugiej zaś zapewni nie tylko odpowiednie zaplecze dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (KAS)  obsługujących przedsiębiorców, ale umożliwi także  stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

Podpisana 29 lipca  br. umowa dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wybudowaniu Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu. Zakres robót obejmuje m.in. budowę budynku biurowo- magazynowego z częścią kontrolno- magazynową  przeznaczoną do rewizji pojazdów oraz składowania zatrzymanych towarów; budowę budynków pomocniczych oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym dróg i parkingów dla samochodów ciężarowych i osobowych.

Poszukiwania odpowiedniego miejsca rozpoczęły się w 2007 r. Dzięki porozumieniu ówczesnego Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Grzegorza Skowronka z Agencją Nieruchomości Rolnych na docelowe miejsce inwestycji, wybrana została nieruchomość położona w Krównikach w gminie Przemyśl. W 2007 r. złożony został także  wniosek o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranego terenu. Zabezpieczone zostały również  środki finansowe na  opracowanie dokumentacji projektowej. Podejmowane w kolejnych  latach 2008-2012 działania, nie przyniosły oczekiwanych zamierzeń. Następnie z uwagi na brak finansowania inwestycji w latach 2012-2016 prace zostały zawieszone.

Ponowna intensyfikacja działań nastąpiła od 2017 r. wraz z programem funkcjonalno- użytkowym i koncepcją. Rok później gotowa była już kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Końcem 2019 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Jak podkreślił przy podpisywaniu umowy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie  mł. insp. Grzegorz Skowronek: „ta inwestycja to nie tylko przykład działań KAS podnoszących  jakość świadczonych usług przy jednoczesnej profesjonalizacji kontroli, ale także pobudzania gospodarki poprzez tworzenie atrakcyjnych logistycznie i kompleksowych miejsc obsługi międzynarodowego obrotu towarowego”.

(KAS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.