Wytyczne resortu kultury dla kin i teatrów. Bedą zbierane dane widzów?

Podziel się:

fot.Pixabay 

Czwarty etap odmrażania życia gospodarczego i społecznego oznacza możliwość uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin, resort kultury poinformował również o wytycznych dla kin i teatrów.

Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe tygodnie w tych instytucjach będą kluczowe pod względem rozpoznania nastrojów wśród publiczności. Jej powrót na widownię będzie z pewnością stopniowy i ważne będzie przede wszystkim budowanie zaufania. Dlatego dyrektorzy i pracownicy instytucji mają przed sobą ważne zadanie polegające na odpowiedniej komunikacji z widzami i stworzeniu przestrzeni spełniającej warunki bezpieczeństwa sanitarnego – informuje MKiDN.

,,Udostępniamy dzisiaj zestaw wytycznych, które są kolejnym, bardziej precyzyjnym, zapisem wskazówek, pozwalającym zbudować właśnie takie miejsca. Kluczowym elementem jest dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego – i tu podtrzymujemy rekomendację dotyczącą konsultacji z lokalnymi inspektoratami sanitarnymi,, – dodał resort.

Ograniczona liczba widzów  

MKiDN informuje  że  udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez widzów, zajęta będzie również nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Będzie także obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa).

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie będdzie dotyczył jednak widza z dzieckiem ponizej 13 roku życia, z orzeczeniem niepełnosprawności, oraz osób osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zalecenia w trakcie pokazu , przed i po jego zkończeniu 

Pracownicy oraz widzowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy/na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

Resort zdrowia zaleca również, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

(mkidn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.