Chcesz założyć mundur funkcjonarisza KAS? 60 etatów czeka na podkarpaciu !

Podziel się:

fot.KAS

Podkarpacka KAS oferuje kolejne miejsca pracy dla 60 osób. Ogłoszony nabór to szansa zatrudnienia w komórkach dochodzeniowo- śledczych oraz w granicznych oddziałach celnych Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu.

Wzmocnienie potencjału kadrowego podkarpackiej KAS to przygotowanie wykwalifikowanej kadry m.in. do planowanego przejścia granicznego w Malhowicach i wzmocnienia komórek zwalczających przestępczość i oszustwa podatkowe.   

Na kandydatów do służby czeka 60 wolnych stanowisk służbowych w kategorii stanowisk specjalistycznych. Osoby, które pozytywnie zakończą postępowanie kwalifikacyjne i założą mundur funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej, znajdą zatrudnienie w komórkach dochodzeniowo- śledczych Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu (10 osób) oraz w granicznych oddziałach celnych w Medyce, Korczowej, Budomierzu oraz Krościenku (50 osób).

Wymagane od kandydatów do służby kwalifikacje zawodowe to wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Z uwagi na specyfikę pracy w komórkach dochodzeniowo- śledczych mile widziane będzie wyższe wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie zawodowe np. w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych lub samorządowych.

Do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej w komórkach dochodzeniowo śledczych należy m.in. prowadzenie postepowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, prowadzenie dochodzeń, zatrzymywania i przeszukiwanie osób, zatrzymywanie rzeczy, przeszukiwanie lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń czy współpraca w organami ścigania, prokuraturą i sądami. Istotnym elementem tych działań są czynności, które pozwalają na zwalczanie mafii vatowskich i przestępczości karuzelowej.

Z kolei, z uwagi na specyfikę pracy w granicznych oddziałach celnych, mile widziane dodatkowe kwalifikacje to wykształcenie średnie techniczne w zakresie kształcenia przydatnym w Służbie Celno- Skarbowej np. mechaniczne, mechatroniczne czy elektroniczne.

Do zadań realizowanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno- Skarbowej w oddziałach celnych należy m.in. kontrola celna towarów i środków przewozowych, wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów, kontrola podróżnych i dewizowa  czy tez wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej powinni mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się  nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia i nie być karani.

Prowadzony nabór to szansa na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych i mogą ubiegać się o emeryturę mundurową.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się  w  ogłoszeniu nr 1801-I Z K 3.110.76.2019. Na oferty czekamy do  6 grudnia 2019 r.

Wzmocnienie potencjału podkarpackiej KAS to przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry m.in. do służby w planowanym przejściu granicznym w Malhowicach. To także odpowiedź na zakładane  doposażenie przejść granicznych, a co za tym idzie, nowe stanowiska pracy w Budomierzu, Korczowej i Krościenku, gdzie w latach 2020-2021 planowana jest budowa stacjonarnych urządzeń RTG, służących do prześwietlania pojazdów.

Odpowiednie zabezpieczenie kadry w obszarze granicznym związane jest także z planami zagospodarowania kolejowego przejścia granicznego Przemyśl- Mościska czy  zakładaną zmianą obsługi ruchu towarowego w Korczowej na formę terminalową. Wzmocnienie komórek dochodzeniowo- śledczych pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne uderzenie w  mafie vatowskie i przestępczość karuzelową.

W ostatnich dwóch latach zatrudnienie w strukturach KAS na Podkarpaciu znalazło blisko 400 osób.

(pras.KAS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.