Kolejny przypadek nie zgłoszonej wwożonej znacznej ilości gotówki na granicy. Jaką sumę trzeba zgłosić?

Podziel się:

Zdjecie ilustracyjne fot.KAS

Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych. Pieniądze o równowartości ponad 116 tys. złotych, z naruszeniem obowiązujących procedur, przewoził 26- letni obywatel Ukrainy – poinformowała Edyta Chabowska Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy, za kierownicą którego zasiadał 26- letni obywatel Ukrainy.

Podczas rewizji okazało się, że mężczyzna, wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W jego bagażu znajdowało się ponad 77 tysięcy polskich złotych oraz 8 tys. funtów brytyjskich.

W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych,  przeciwko podróżnemu wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, do którego na poczet kary grożącej kierowcy zabezpieczono 16  tys. złotych.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek nielegalnego przewozu przez granicę środków pieniężnych, wykryty przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli na podkarpackich przejściach granicznych. W ubiegłym tygodniu podczas kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Korczowej, funkcjonariusze KAS ujawnili w bagażu kierowcy blisko 100 tys. złotych.

„Pamiętaj o zgłoszeniu przewożonej gotówki”

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych przy wjeździe do Unii Europejskiej i przy wyjeździe z Unii Europejskiej stanowi element strategii UE mającej na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz walkę z finansowaniem terroryzmu- informuje Justyna Pasieczyńska z Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 tys. euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do zgłoszenia w formie pisemnej tej kwoty Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych ma także podróżny przekraczający granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi, z wyjątkiem podróżnych przekraczających granicę państwową z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych albo podanie w zgłoszeniu nieprawdy, a także nie przedstawienie ich na żądanie ww. organom, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

(KAS)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *