Kolejny przypadek nie zgłoszonej wwożonej znacznej ilości gotówki na granicy. Jaką sumę trzeba zgłosić?

Podziel się:

Zdjecie ilustracyjne fot.KAS

Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych. Pieniądze o równowartości ponad 116 tys. złotych, z naruszeniem obowiązujących procedur, przewoził 26- letni obywatel Ukrainy – poinformowała Edyta Chabowska Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy, za kierownicą którego zasiadał 26- letni obywatel Ukrainy.

Podczas rewizji okazało się, że mężczyzna, wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W jego bagażu znajdowało się ponad 77 tysięcy polskich złotych oraz 8 tys. funtów brytyjskich.

W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych,  przeciwko podróżnemu wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, do którego na poczet kary grożącej kierowcy zabezpieczono 16  tys. złotych.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek nielegalnego przewozu przez granicę środków pieniężnych, wykryty przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli na podkarpackich przejściach granicznych. W ubiegłym tygodniu podczas kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Korczowej, funkcjonariusze KAS ujawnili w bagażu kierowcy blisko 100 tys. złotych.

„Pamiętaj o zgłoszeniu przewożonej gotówki”

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych przy wjeździe do Unii Europejskiej i przy wyjeździe z Unii Europejskiej stanowi element strategii UE mającej na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz walkę z finansowaniem terroryzmu- informuje Justyna Pasieczyńska z Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 tys. euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do zgłoszenia w formie pisemnej tej kwoty Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych ma także podróżny przekraczający granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi, z wyjątkiem podróżnych przekraczających granicę państwową z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych albo podanie w zgłoszeniu nieprawdy, a także nie przedstawienie ich na żądanie ww. organom, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

(KAS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.