Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy wytyczył 12 zadań na 2019 rok

Podziel się:

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy podczs konferencji prasowej. Fot. R.Motyl

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy wytyczył sobie i swoim współpracownikom 12 obszarów, które w sposób szczególny obejmie osobistym nadzorem. Każdy z tych obszarów wymaga działań na różnych szczeblach decyzyjnych, począwszy od wypracowania stanowisk po ich ostateczne wdrożenie.

Obiecałem Warszawę dla wszystkich, miasto równych szans, wspierające najsłabszych. Warszawę, w której każda dzielnica jest tak samo przyjaznym, wygodnym i bezpiecznym miejscem do zamieszkania. Dzisiaj przedstawiam pakiet spraw, którymi zajmę się w pierwszej kolejności – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy. Działania te często wymagać będą współpracy z Radą Miasta oraz wieloma interesariuszami Urzędu Miasta czy Prezydenta Warszawy.

1.  Bezpłatne żłobki od września 2019 roku
W styczniu 2019 r. przedkładając budżet miasta, zabezpieczę środki finansowe, tak by już od września 2019 r. Warszawa zagwarantowała żłobki za darmo dla wszystkich dzieci. Przygotuję odpowiednie uchwały, żeby miasto mogło opłacić opiekę w prywatnych placówkach dla dzieci, bez ograniczeń co do wysokości zarobków rodziców, jeżeli dzieci nie znajdą miejsca w żłobku publicznym. Mówię o tym już teraz, aby dać szansę przedsiębiorcom na budowę i przygotowanie nowych miejsc żłobkowych.

2.  Edukacja
Podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty wprowadzamy od zaraz. Przygotowanie i budowa nowych szkół będzie przeze mnie i mój zespół traktowana priorytetowo, zarówno jeżeli chodzi o decyzje, jak i samo monitorowanie terminów i jakości realizacji. Od nowego roku szkolnego wprowadzimy pilotażowy program 100 zł na zajęcia dodatkowe.

3. Wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
W 2019 r. rozpoczniemy budowę 200 nowych miejsc dla osób niesamodzielnych w ZOL. W przyszłym roku uruchomię program budowy wind w starych budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych, należących do miasta. W miejskich placówkach zdrowotnych uruchomimy nowy program profilaktyczny: bilans 70- i 80-latka. Natomiast dla dzieci z niepełnosprawnościami chcę rozpocząć budowę Domu Pomocy Społecznej na Targówku wraz z dziennym ośrodkiem wsparcia dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami.

4. Zdrowie
W 2019 r. uruchomimy w Warszawie dodatkowe, weekendowe i świąteczne dyżury lekarskie. W pierwszym kroku sfinansujemy dyżury lekarzy internistów i pediatrów. Utrzymam program in vitro. Chcę, aby w 2019 r. mógł trafić do jeszcze większej niż obecnie liczby par. Od przyszłego roku chcę wprowadzić miejski program szczepień przeciwko HPV dla dzieci (dziewczynek i chłopców w wieku 11-12 lat), oraz przeciwko grypie dla kobiet w ciąży i dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

5. Program budowy mieszkań miejskich
Jeszcze w 2019 r. gotowych do odbioru będzie 300 mieszkań, jednocześnie rozpocznę budowę kolejnych 600 nowych. Przygotuję miasto tak, aby od 2020 r. w Warszawie budowano ok. 1500 mieszkań miejskich rocznie.

6. Sport
Chcę, aby liczba dzieci uprawiających sport wzrosła dwukrotnie (z obecnych 27 tys. do 54 tys.). To będzie wymagało czasu, bo kluby muszą się przygotować do programu, ale już w 2019 r. złożę wniosek o zwiększenie budżetu na ten cel o 3 mln zł. Rozpocznę obiecany przeze mnie program zadaszenia (balony) Orlików i Syrenek. Uruchomimy większy program wsparcia dla klubów ekstraklasowych, które wejdą do Ligii Europejskiej – po 1 mln zł dla klubu. Warszawa powinna być dumna z takich drużyn. Będę kontynuował inwestycje sportowe, w tym SKRA, Młodzieżowe Centrum Sportu Polonia, Hutnik, Ośrodek Namysłowska.

7. Poprawa komunikacji miejskiej
Nowe linie tramwajowe. W 2019 r. zintensyfikuję prace przygotowawcze budowy nowych linii: na Wilanów, na Gocław i na Zielona Białołękę. Również w 2019 r. rozpoczynam pracę nad budową III linia metra, jednocześnie dokańczając pracę na II linii metra. Podejmę rozmowy z wykonawcami i spółkami miejskimi, w celu przyspieszenia realizacji tej inwestycji i towarzyszących jej zmian w układzie komunikacyjnym. Przeprowadzę konsultacje z wykonawcami odcinka M2 “Mory+3” na temat koncepcji połączenia stacji M2 Połczyńska i stacji Ursus Płn., włączając w to uwarunkowania przejścia (tunelu) pod przyszłą Stacją Techniczno-Postojową Mory i pod nasypami kolejowymi.

8. Więcej zieleni
Zieleń w mieście zajmie takie miejsce na liście priorytetów, jakie dają jej mieszkańcy. W 2019 r. stworzymy Mapę Koron Drzew, obsadzimy 41 warszawskich arterii drzewami. Do końca tego roku przekażę Lasom Miejskim 50 ha pod nowe zalesienia, posadzimy pół miliona nowych drzew. Zintensyfikuję prace nad zazielenianiem warszawskich ulic, wyznaczę sieć zielonych korytarzy. Priorytetem będzie zazielenianie głównych warszawskich arterii, bo to te drzewa są najbardziej istotne dla mieszkańców.

9. Walka ze smogiem
Rozpiszę przetarg na zakup nowych czujników powietrza. W latach 2019-2021 zlikwidujemy wszystkie kopciuchy w domach komunalnych. Do Rady m.st. Warszawy złożę projekt nowelizacji uchwały, modyfikujący zasady dotacji wymiany starych pieców w domach prywatnych. Podniosę wysokość dotacji do 12 tys. A osoby najuboższe będą mogły liczyć nawet na 100 procent wsparcia w sfinansowaniu wymiany.

10. Warszawa dla wszystkich, to Warszawa bezpieczna
Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na moście Poniatowskiego wymaga szybkiej decyzji. Wprowadzimy podział chodników – jeden tylko dla pieszych, drugi tylko dla rowerzystów. Dodatkowo miasto zakupi system do odcinkowego pomiaru prędkości i bezpłatnie użyczy go Inspekcji Transportu Drogowego z przeznaczeniem na zainstalowanie go na moście. Do tego czasu opłacimy stałą obecność policji drogowej.

11. Kultura
Jak najszybciej spotkam się ze Społeczną Radą Kultury, żeby skonsultować kierunki na najbliższe miesiące. Rozpocznę prace nad uruchomieniem nowego programu wynajmu lokali będących w zasobie miasta „Lokal na kulturę”. Doprowadzę do rozwiązania trudnej sytuacji unikatowego miejsca: Osiedla Jazdów.  Rozpocznę  budowę nowych domów kultury na Bemowie i na Ursynowie.

12. Sprawy społeczne
Do końca stycznia stworzymy katalog praktyk dotyczących reagowania na przemoc domową, łańcuch pomocy od interwencji kryzysowej po pomoc prawną i psychologiczną. Po konsultacji ze środowiskami kobiecymi powołam pełnomocniczkę ds. kobiet i radę ds. kobiet.
Razem z organizacjami reprezentującymi społeczność LGBT zakończę pracę nad ustaleniem zakresu i podpisaniem deklaracji warszawskiej polityki miejskiej na rzecz tej społeczności. Podpiszę i będę wdrażał Kartę Różnorodności. Przedstawię radzie miasta uchwałę dotyczącą podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym.

(UMW.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.