Trwa nabór do służby w podkarpackiej KAS. Jest 50 wolnych etatów

Podziel się:

fot.KAS

Podkarpacka KAS rozpocząła się nabór do Służby Celno- Skarbowej na Podkarpaciu. Na kandydatów czeka 50 wolnych etatów mundurowych w strukturach Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu. Podania można składać  do 3 asierpnia 2022 r -poinformowała  Edyta Chabowska Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jak informuje KAS na kandydatów do służby czeka 50 wolnych stanowisk służbowych w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu. Przewidywane miejsca pełnienia służby to:  Medyka, Korczowa, Budomierz, Przemyśl, Rzeszów a także Krosno.

Funkcjonariuszem Służby Celno- Skarbowej może zostać osoba, która  jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Z uwagi na specyfikę pracy dodatkowym atutem kandydata będzie wykształcenie średnie techniczne  (np. mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne) lub wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne.

Na liście wymagań dodatkowych znajduje się także doświadczenie zawodowe zdobyte np.: w kancelariach prawnych czy  instytucjach państwowych i samorządowych, ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej (np.: trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy) a także prawo jazdy kat. C.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, psychologiczny, sprawności fizycznej, test kompetencyjny czy rozmowa kwalifikacyjna. Test wiedzy planowany jest już 26 sierpnia 2022 r.

Praca w KAS. Jak aplikować?

Szczegółowe dane na temat naboru ( w tym wymagane dokumenty) znajdują się  w Informacji nr 1/2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

* Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów.
Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń.
Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.
Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

(źródło: KAS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.